Jaciments : Macis del Caroig

Abrigo de Lucio o Gavidia

Levantino - Bicorp

Està localitzat en el tram mitjà del Barranco Primero, tributari del Barranco Moreno.

Abrigo de Voro

Esquemático - Quesa

Es tracta d’un gran abric localitzat en el tram mitjà-baix del Rio Grande, afluent de l’Escalona. Fou descobert l’any 1972 per Salvador Gómez i Manuel Flores.

Abrigo del Garrofero

Levantino - Navarrés

El jaciment s’ubica en el tram mitja del Rio Grande, ocupant una superfície aproximada d’uns 23 m.

Balsa de Calicanto

Esquemático - Bicorp

Aquest jaciment, situat en el Barranco Moreno, correspon a un ampli abric en el apareixen representades un important nombre de motius pictòrics.

Las Cuevas de la Araña

Levantino - Bicorp

Localitzat en el Barranco de Hongares (Bicorp), el jaciment va ser descober per Poch i Garí en 1920 i donades a conèixer per Hernández Pacheco (1924).

Los Gineses

Esquemático - Bicorp

Los Gineses (Bicorp, València). Aquest jaciment es troba ubicat al Barranco de los Gineses, prop de la confluència amb el Barranco Moreno. Les pintures documentades en aquest xicotet abric corresponen als estils Esquemàtic antic i Llevantí. Entre els motius representats es troben un bòvid i una figura humana, a més de ziga-zagues verticals.