Projecte

L’arc Mediterrani de la Península Ibèrica conté el corpus més gran de pintures rupestres prehistòriques de tota Europa i constitueix una imatge excepcional de la vida humana.

Article original

L’any 1998 la UNESCO declarava l’Art Rupestre de l’arc Mediterrani de la Península Ibèrica Patrimoni de la Humanitat sota la base del criteri “de tractar-se del corpus més gran de pintures rupestres prehistòriques de tota Europa” i “que constitueix una imatge excepcional de la vida humana” (web UNESCO). La Comunitat Valenciana incorpora un elevat nombre de conjunts que inclouen les diferents expressions artístiques considerades (Art Paleolític, Art Llevantí, Art Esquemàtic i Art Macroesquemàtic). El nombre de llocs que formen part de la declaració es de 251 distribuïdes de la següent forma: Alacant (169), Castelló (101) i València (81). Amb la incorporació dels nous descobriments duts a terme els darrers anys la xifra de jaciments supera els 600.

La seua ubicació ofereix una ampla distribució en el territori valencià. S’observen així concentracions específiques al nord, en el nucli de les formacions ibèriques de les comarques de Els Ports i El Maestrat, en la regió central coincidint amb el Massís del Caroig, i també cap al sud, en les muntanyes prebètiques de les comarques alacantines de L’Alcoià-Comtat, la Marina Alta i la Marina Baixa.

Europa

Yacimientos de la Comunidad Valencina

Les representacions paleolítiques inclouen algunes figures naturalistes d’animals executades mitjançant la tècnica de la pintura o el gravat, repartides en un reduït nombre de conjunts al llarg de la geografia valenciana. Les restants manifestacions rupestres son de cronologia holocena. L’Art Llevantí ofereix un nombre important de llocs rupestres que ens mostren escenes de gran naturalisme i dinamisme (principalment relacionades amb la cacera però també de caràcter bèl·lic o quotidià), i en les quals tant humans com animals tenen un paper destacat. Els motius esquemàtics (Art Macroesquemàtic i Art Esquemàtic) reprodueixen també antropomorfs i animals de forma esquemàtica, a més d’altres representacions de caràcter abstracte (meandriformes, ziga-zaga…).

Descàrrega mapes orientatius