Jaciments : Els ports / El maestrat

Abric Centelles

Levantino - Albocàsser

Jaciment situat en la Serra del Pouet o Narrabes. Es tracta d’un gran abric (60 m) descobert l’any 1982.

Cova de la Saltadora

Levantino - Coves De Vinromà, Les

Descobert l’any 1917 per Albert Roda, està ubicat en el marge esquerre del Barranc de la Valltorta.

Cova del Mas d’en Josep

Levantino - Tirig

Ubicat en el Barranc de la Valltorta, en una àrea de gran concentració de conjunts pictòrics.

Cova dels Cavalls

Levantino - Tirig

El jaciment es situa en la part mitja del Barranc de la Valltora. Descobert l’any 1917 per Albert Roda i Segarra.

Cova Remígia i Cingle de la Mola Remígia

Levantino - Ares del Maestre

Conjunts situats en el marge dret del Barranc de la Gasulla, foren descoberts l’nay 1934. Els estudis actuals refereixen un ampli nombre de figures, al voltant de 1300.

Coves del Civil o dels Ribassals

Levantino - Tirig

Descobert l’any 1917, el jaciment està format per un conjunt de 3 abrics amb representacions llevantines a més d’algun motiu esquemàtic.

Galeria Alta de la Masia

Levantino - Morella

Les representacions es situen en un conjunt de cavitats localitzades en la Mola de Morella la Vella.

Galeria del Roure

Levantino - Morella

Aquest jaciment inclou escenes de caça de cabra a més d’una escena bèl·lica.